PTA of endovasculaire behandeling

Een Percutane transluminele angioplastie is de aangewezen ingreep wanneer sprake is van een kort segment vernauwde of zelf verstopte slagader. 

Bij deze ingreep wordt de slagader (meestal in de lies) aangeprikt en wordt een voerdraad voorbij het zieke gedeelte van de slagader gebracht. Nadien kan dit zieke stuk slagader door middel van een ballon opgerekt worden, zodat het bloedvat weer mooi open staat. Deze ingreep gebeurt onder radiologische controle.

Figuur: PTA-uitvoering. Aanprikken van de ader, gevolgd door het inbrengen van de voerdraad en het oprekken met een ballon. 

Stent

Voorbeeld van een stent

Soms dient er een stent geplaatst te worden om het bloedvat open te houden. Een stent is meestal uit nitinol vervaardigd en kan door zijn radiale kracht de harde verkalkingen in de bloedvatwand tegenhouden en aldus het bloedvat beter openhouden.

Een nadeel van het plaatsen van een stent is dat dit vreemd materiaal in de bloedbaan aanleiding kan geven tot littekenvorming en op zichzelf op termijn een nieuwe vernauwing van het bloedvat kan veroorzaken (intimahyperplasie).

Figuur: plaatsen van een stent. 

Stent bij een aneurysma

Een bijzondere behandeling met een stent is deze van een aneurysma.
Wanneer het bloedvat uitzet, kun je dit vergelijken met een ballon. Hoe groter de diameter, hoe hoger de kans op ruptuur.

Een aneurysma wordt ofwel open, ofwel endovasculair behandeld.
De voorkeur gaat uit naar een minimaal invasieve en dus endovasculaire procedure. 

Voorbeeld van een endoprothese

Hierbij wordt het bloedvat van binnenuit verstevigd om een scheur te voorkomen, door het plaatsen van een endoprothese. Er wordt als het ware een ‘binnenband’ geplaatst. 
Een endoprothese is een metalen stent waarop er kunstof werd gemonteerd om zo een volledig afgesloten systeem te creëren. 

Langs de slagaders in de lies wordt de endoprothese opgeschoven tot in de aorta, waar ze wordt ontplooid om zo het zieke en uitgezette gedeelte van de slagader te overbruggen. 

Het voordeel van deze ingreep is dat dit heel goed door de patiënt verdragen wordt, en dus een veel korter herstel heeft. De buik dient immers niet opengemaakt te worden, twee insneden in de lies volstaan.