Overbrugging

Als het bloedvat over een lang stuk ziek is of verstopt zit, moet de vaatchirurg gebruik maken van een bypass of overbrugging om het zieke stuk te overbruggen. 

Voorbeeld van een bypass

Het principe is dat er een verbinding gemaakt wordt tussen een normaal stuk bloedvat hogerop en een gezond stuk voorbij het aangetaste, verstopte bloedvat. Voorwaarde is dus dat er een gezond stuk slagader is voorbij het letsel.

Hiervoor kan men gebruik maken van een eigen stuk ader (meestal een oppervlakkige ader die onderhuids verloopt aan de binnenkant van het been). 

Indien deze niet geschikt bevonden wordt, kan ook een prothese of kunstofslagader gebruikt worden.

Prothese bij aneurysma

Voorbeeld van een kunststofprothese, of 'broek'

Wanneer sprake is van een aneurysma, wordt gekozen voor een andere aanpak. De uitgezette slagader wordt opengemaakt, waarna er een kunstofslagader wordt ingehecht. In de volksmond spreekt men ook over ‘een broek’ voor deze prothese.