Conservatieve behandeling

In de eerste plaats dienen de onderliggende risicofactoren aangepakt te worden om succes met eventuele andere behandelingen te bekomen. 

De patiënt dient bijvoorbeeld te stoppen met roken. Zo niet zal de aantasting van de bloedvaten zich verder zetten en zullen, met welke behandeling dan ook, de resultaten op termijn niet goed zijn.

Andere maatregelen zijn:

  • aanpassen van de behandeling van diabetes (zo nodig);
  • betere bloeddrukregeling;
  • het cholesterolgehalte in het bloed verlagen. 


Belangrijk is dat de patiënt zoveel mogelijk in beweging blijft, zelfs regelmatig wandelt tot aan de pijngrens, zo kan hij zijn wandelafstand duidelijk verlengen.

Deze aanpak geeft op termijn goede resultaten, op voorwaarde dat de patiënt discipline toont en de behandeling volhoudt.