Wondzorg wordt vaak stiefmoederlijk behandeld. Men lijkt er vanuit te gaan dat een wonde steeds geneest. Maar niets is minder waar.

Meer en meer wordt duidelijk dat om een wonde te laten genezen, er eerst en vooral naar de oorzaak van de wonde dient gekeken te worden. Ook het uitzicht en lokalisatie van een wonde speelt een rol bij het opstarten van een correct wondverband.

Ons wondzorgteam staat dagelijks klaar voor onze patiënten. Aan de hand van fotomateriaal wordt elke wonde in kaart gebracht en kan de opvolging correct gebeuren. Zo wordt ook tijdig vastgesteld of er een eventuele aanpassing moet gebeuren aan de behandeling. 
We volgen voornamelijk patiënten op met chronische en complexe wonden:

  • Diabetische voet;
  • Veneuze ulcera; 
  • Arterieel ulcus. 

Wondproblemen

Onze dienst staat in voor de verzorging van chronische en acute wonden, van allerlei soorten. Ontdek meer over de behandeling van diabetische voeten, arteriële ulcus en veneuze ulcera.

VAC therapie

Chronische wonden worden soms behandeld met vacuümtherapie, ook wel negatieve druk therapie genoemd. Het wondvocht wordt dan afgezogen en opgevangen. Lees meer over het verloop van de behandeling.

Wondzorgteam

Dokter Van den Bussche leidt een ervaren wondzorgteam, dat ook beschikbaar is op de polikliniek en de andere afdelingen. Maak kennis met het team en onze werking.

Stoma

Een stoma krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de chirurg staan ook onze stomaverpleegkundigen klaar om u en uw familie doorheen het volledige traject te begeleiden. Lees meer omtrent het stoma.

Secretariaat

Dienst Heelkunde

Van 08:00 tot 18:00 uur

Evolutie binnen onze dienst

Op 22 maart 2014 organiseerde de dienst heelkunde van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt een symposium waarbij het thema wondzorg centraal stond. Titel was “Nieuwe evoluties in de wondzorg”. Accreditatie werd bekomen.

Dr. M. Flour van het UZ Leuven kwam de diabetische voetwonden toelichten. Vervolgens sprak Prof. dr. I. Fourneau van de dienst vasculaire heelkunde te UZ Leuven. Zij gaf meer uitleg over de fysiopathologie van chronische wonden. Mr. S Smet , wondzorgconsulent van het UZ Gent werd verontschuldigd wegens ziekte. Als laatste spreker lichtte dr. D. Van den Bussche, Sint-Andriesziekenhuis Tielt toe hoe de wondzorg in de praktijk kan geoptimaliseerd worden aan de hand van praktische casussen.

Ondertussen is er sinds 2018 geïnvesteerd in uniforme aanpak van wondverzorging in het ziekenhuis en kunnen we beroep doen op wondverpleegkundigen, zowel op de afdelingen als op onze polikliniek.

Dr. Daphné Van den Bussche

Vasculaire en Thoracale Heelkunde – Varices - Wondzorg - Lymfekliniek

Dr. Peter Lissens

Algemene en Gastro-intestinale Heelkunde – Proctologie – Slokdarmheelkunde (AZ Delta) - Stomazorg