Endarterectomie of verbredingsplastie

Bij vernauwingen ter hoogte van de halsslagaders of in de lies, zal de arts een verbredingsplastie of endarterectomie uitvoeren. Daarbij wordt de zieke binnenwand van het bloedvat verwijderd. 

Tijdens de operatie wordt het bloed volledig onstolbaar gemaakt. De slagader wordt vervolgens afgeklemd en opengemaakt. De zieke binnenwand wordt proper gemaakt. 

Eens proper, wordt er een stukje ader of kunststofslagader over de lengte van de opening in de slagader ingehecht om een mooie brede slagader te verkrijgen. Hiermee is de kans op nieuwe vernauwingen in de toekomst ook tot een minimum beperkt.