Behandeling slagaderverkalking

Wanneer een verkalking wordt vastgesteld, hangt de behandeling af van het type vernauwing en de ernst ervan. In eerste instantie wordt altijd uitgegaan van een conservatieve behandeling, die overgaat naar een ingreep bij ernstige symptomen met verregaande gevolgen. 

Voorafgaand onderzoek

Bij vermoeden van slagaderverkalking, gebeurt er een echografisch duplexonderzoek. Dat toont waar de letsels zich bevinden en in welke mate ze een vernauwing geven. Aanvullend kan er een CT- of NMR-scan van de bloedvaten worden gepland om alles in detail na te kijken en een behandelingsplan op te stellen.

Hoe behandel je slagaderverkalking?

Het voornaamste is het aanpakken van de onderliggende risicofactoren. Indien deze niet worden aangepakt, zal een behandeling ook geen nut hebben. 
Meer over de conservatieve behandeling 

Zijn de symptomen te ernstig of bemoeilijken ze het normale leven? Dan wordt overgegaan tot een heelkundige ingreep. Er zijn meerdere opties: