Slagaderverkalking of atherosclerose

Wat is slagaderverkalking?

Bij arterieel vaatlijden stapelen bloedplaatjes, bloedcellen en cholesterol zich plaatselijk op in de vaatwand en vormen ze slagaderverkalking. Deze opeenstapelingen heten plaques. Ze zorgen voor vernauwingen in de slagaders waardoor de bloedtoevoer daalt

Door de slechte doorbloeding en dus belemmering van de toevoer van voedingsstoffen en zuurstof, kunnen verschillende symptomen optreden. Soms blijven de problemen beperkt tot een beetje last tijdens het wandelen, de zogenaamde etalagebenen of etalageziekte, maar in ernstige gevallen kan een slechte doorbloeding leiden tot amputatie, hart- of herseninfarct.

Slagadervernauwingen kunnen in principe overal in het lichaam voorkomen, maar worden hoofdzakelijk vastgesteld ter hoogte van de benen, hart en hersenen.

Figuur: Ontstaan van atherosclerose (door Vecteezy)

Oorzaken van slagaderverkalking

De meest frequent voorkomende oorzaken van slagaderverkalking zijn:

  • roken;
  • diabetes of suikerziekte;
  • obesitas of overgewicht;
  • weinig lichaamsbeweging
  • geslacht;
  • erfelijkheid;
  • te hoge cholesterol;
  • te hoge bloeddruk of hypertensie.

Symptomen slagaderverkalking

Bij atherosclerose kunnen de klachten zeer uiteenlopend zijn, afhankelijk van de plaats en graad van de vernauwing. 

Klachten bij stenose of vernauwing

Meestal is er bij een stenose of vernauwing de klassieke klacht van etalagebenen of claudication intermittens. Dit zijn stekende pijnklachten, typisch in de kuiten, die optreden na een bepaalde wandelafstand. De pijn gaat snel over bij rusten. 

Bij een kritisch bloed- en zuurstoftekort ontstaat er pijn in rust of ‘s nachts die betert door het been te laten afhangen. Ook kunnen er wonden ontstaan die niet of slechts heel langzaam genezen.

Symptomen van een verbreding of aneurysma

Soms zien we in plaats van een vernauwing juist het omgekeerde ontstaan: een verbreding van een slagader of een aneurysma. Dit ontstaat door een plaatselijke verzwakking van de wand. 

Visualisatie van een aneurysma

Een aneurysma kan op meerdere plaatsen ontstaan in het lichaam, maar de meest courante plaats is ter hoogte van de grote lichaamsslagader of de aorta. Als die wand geleidelijk gaat uitzetten, kan die op termijn gaan barsten of scheuren, wat vaak levensbedreigend is. Alleen een heel dringende ingreep kan de patiënt dan nog redden.

Figuur: visualisatie van een aneurysma

Vaak hebben de patiënten geen klachten en betreft het een toevallige vondst. Wanneer zo’n aneurysma vastgesteld wordt, is een jaarlijkse opvolging aangewezen tot de kritische diameter wordt bereikt.

Een aneurysma van de buikslagader met een diameter van meer dan 5,5 cm bij mannen en 5 cm bij vrouwen, dient behandeld te worden.

Klontervorming

Visualisatie van de klontervorming in verschillende vormen

Door vaatwandverkalking of atherosclerose kunnen ook klonters of stolsels ontstaan, ter hoogte van de aangetaste wand. Deze klonters kunnen loskomen en met de bloedstroom meegevoerd worden, waardoor ze op afstand een kleiner bloedvat verstoppen. Dit is het principe van een herseninfarct, maar kan ook in de benen of ter hoogte van het hart optreden

Figuur: visualisatie van de klontervorming in verschillende vormen

Ook kalkbrokjes en cholesterolkristallen kunnen van de zieke slagaderwand afbrokkelen en een kleiner bloedvat op afstand verstoppen.