Spataderbehandelingen vergelijken

Zoals je in ons overzicht kan zien, zijn er veel verschillende behandelingstechnieken voor spataders. Welke behandeling het meest geschikt is, hangt af van wat er moet gebeuren. Dit wordt bepaald aan de hand van het echografisch onderzoek.

De meest gebruikte endoveneuze technieken zijn laserablatie en radiofrequentie, die even doeltreffend en veilig zijn en bovendien dezelfde mogelijke neveneffecten geven. Soms zijn de stamaders niet aangetast of smal van diameter, waardoor de behandeling zich kan beperken tot het verwijderen van de zijtakken alleen. Ook het inspuiten met lijm (glue-ablatie) neemt aan populariteit toe.

Hieronder vergelijken we enkele factoren met betrekking tot de behandelingen die in het voor- of nadeel van de ene dan wel de andere behandeling spreken.

Pijn en complicaties na de behandeling

Bij endoveneuze technieken zal je na de behandeling van de spataders minder last hebben van pijn, bloeduitstortingen, zenuwpijnen en wondinfecties dan bij stripping.
Ook het herstelproces zal sneller verlopen. Daarom wordt er vaker voor een endoveneuze techniek gekozen dan voor stripping. Een bijkomend voordeel van endoveneuze technieken is dat de behandeling meestal onder lokale verdoving kan gebeuren.

Anatomisch verloop van de ader

De klassieke endoveneuze technieken kunnen enkel uitgevoerd worden als de ader relatief rechtlijnig verloopt. Als er teveel bochten zijn, kan de katheter immers niet opgeschoven worden. Een behandeling met echogeleide schuimsclerose is dan beter aangewezen.

Resultaat op langere termijn

Stripping en endoveneuze technieken geven op lange termijn hetzelfde resultaat wat terugkerende spataders en de bijhorende symptomen betreft. 

Alleen op kortere termijn is er een verschil tussen endoveneuze technieken en stripping. Het herstelproces verloopt vlotter, de patiënten hebben minder pijn. De behandeling is ook esthetischer gezien er veel kleinere incisies gemaakt worden bij de endoveneuze behandelingen. Tussen de verschillende endoveneuze technieken bestaat er geen verschil in postoperatieve pijn en andere mogelijke complicaties.

Voorkeur bij Heelkunde Tielt

In ons ziekenhuis worden spataders dikwijls behandeld met endoveneuze laserablatie. Dit geniet onze voorkeur boven stripping en andere endoveneuze technieken. De reden is dat deze techniek, samen met radiofrequentie-ablatie duidelijk wetenschappelijk onderbouwd is. De werking ervan en de resultaten zijn objectief gekend en tot op heden beschouwd als de meest duurzame techniek. Bovendien hebben we in ons centrum deze techniek mee ontwikkeld.
Deze techniek wordt ook in de richtlijnen van de ESVS (European Society of Vascular Surgery) aanbevolen als eerste keus in de behandeling van stamvarices.