Kan een spatader terugkeren na behandeling?

De symptomen van de spatader zullen merkbaar afnemen of zelfs verdwijnen na een operatie. Helaas is er, na 10 jaar, bij 70% van de behandelde patiënten sprake van terugkerende spataders. Hoe snel en wanneer precies deze terugkeren, varieert sterk per patiënt. 

In de volksmond wordt wel eens geopperd dat de terugkomst van spataders te wijten is aan de operator, maar dit is slechts zelden het geval.

Het terugkomen van spataders is een complex gegeven met verschillende oorzaken
Familiale aanleg speelt een belangrijke rol in het ontstaan van spataders. Na een behandeling blijft aanleg of erfelijkheid uiteraard onveranderd aanwezig. 

Bepaalde risicofactoren kunnen de ontwikkeling van spataders ook beïnvloeden. Factoren zoals overgewicht, een tekort aan beweging, roken of langdurig rechtstaan verdwijnen niet met een spataderoperatie. Daardoor kan er dus terug een klep gaan lekken op een bepaalde plaats, waardoor er op termijn een nieuwe spatader ontwikkelt.