VATS: longoperatie

Om longoperaties te kunnen uitvoeren moet er een opening gemaakt worden in de borstkas. Hiervoor wordt een incisie gemaakt zijdelings tussen de ribben door. Er wordt geopereerd o­nder algemene narcose. Meer en meer worden deze ingrepen ook via kijkoperatie verricht: VATS of video-assisted thoracoscopic surgery.

Verschillende ingrepen

Dikwijls moet er een stuk long verwijderd worden omwille van een gezwel of een andere reden. De rechterlong bestaat uit drie kwabben, de linkerlong uit twee kwabben. Als er één van die kwabben verwijderd wordt spreekt men van een lobectomie, als een long volledig weggenomen wordt gaat het over een pneumonectomie. Soms kunnen we o­ns beperken tot een klein stukje long: een segmentectomie. Maar dat hangt af van de ernst van de aandoening. 

Bijkomende ondersteuning

Vaak wordt voor de operatie een smalle katheter in de rug aangebracht, waardoor er tijdens en na de operatie continu pijnstillende medicatie kan worden gegeven: een epidurale pijnpomp. Deze blijft dan enkele dagen na de ingreep aanwezig.

Op het einde van de operatie worden er één of twee drains geplaatst om het wondvocht en lucht af te laten. Na enkele dagen kunnen die normaal gezien verwijderd worden.