Mediastinoscopie

Een mediastinoscopie is een o­nderzoek van de ruimte tussen de twee longen. Dat gebeurt via een kijkoperatie onder algemene narcose. Tijdens de ingreep kunnen biopten genomen worden van de lymfeklieren. 

Ruimte tussen de longen

Structuur van de longen

In de ruimte tussen de longen, achter het borstbeen, bevinden zich: 

  • de luchtpijp, om lucht naar de longen door te geven;
  • de slokdarm;
  • grotere bloedvaten;
  • het hart (onderaan). 


Rond en tussen deze structuren zijn er netwerken van lymfevaten en lymfeklieren. 

Figuur: structuur van de longen

Biopsie lymfeklieren

Bij bepaalde aandoeningen kunnen deze lymfeklieren vergroot zijn, bijvoorbeeld: 

  • Sommige bloedziekten;
  • Gezwellen van de longen; 
  • Longinfecties;

Om een exacte diagnose te stellen is het dan ook soms nodig om biopten (stukjes weefsel) van die lymfeklieren te nemen. Het kan bepalend zijn voor de verdere behandeling: uit het resultaat van de mediastinoscopie kan beslist worden of een longoperatie nuttig kan zijn of dat er beter medicatie en/of bestraling opgestart wordt.
 

Verloop ingreep

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen o­nder algemene narcose. Voor deze ingreep dient een kleine incisie gemaakt te worden, net boven het borstbeen, zodat de ruimte tussen de longen met een camera o­nderzocht kan worden. 

Via de insnede wordt de camera op de juiste plaats gebracht, waarna met een tangetje stukjes weefsel genomen worden van de lymfeklieren.
Het weggenomen weefsel wordt dan opgestuurd naar het labo (anatomopathologie) voor verder o­nderzoek.

De wonde geneest meestal snel en er is geen verdere nazorg nodig.