Thoraxdrain

Een thoraxdrain is een buis die in de borstholte wordt geplaatst, tussen de long en de borstkaswand. Via deze buis wordt lucht en/of vocht van tussen de long en borstkaswand geëvacueerd. 

Een thoraxdrain kan nodig zijn bij een klaplong of pneumothorax. Het plaatsen van een thoraxdrain gebeurt onder plaatselijke verdoving. De drain of buis zelf wordt aangesloten op een bak met een waterkolom of waterslot. 

Bak met waterkolom of waterslot

Dit waterslot is een veiligheidsklep, die ervoor zorgt dat lucht uit de drain kan (van binnen naar buiten de patiënt), maar niet in de omgekeerde richting. 

Een thoraxdrain wordt bijna altijd geplaatst na een chirurgische ingreep in de borstkas en blijft enkele dagen zitten, naargelang de productie van vocht en lekkage van lucht.

Afbeelding: bak met waterkolom of waterslot