Onderzoeken en behandelingen

Afhankelijk van het probleem, zal via enkele onderzoeken gekeken worden welke behandeling de beste is. Op die manier wordt de impact zoveel mogelijk beperkt voor de patiënt. Om tot die beslissing te komen, gebeuren er meestal enkele onderzoeken vooraf. 

Longfunctieonderzoek

Bij longoperaties wordt een stuk van de long weggenomen. Bij normale longen heeft dit geen impact omdat er voldoende capaciteit is. Maar bij zieke longen kan dit een probleem zijn, doordat er geen maximale capaciteit is voor de aanvang van de operatie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij mensen met chronische longaandoeningen zoals emfyseem of chronische bronchitis. Om de impact ten volle in kaart te brengen, wordt er voor een longoperatie altijd eerst een volledig longfunctieonderzoek uitgevoerd. 

Thoraxchirurgie in Tielt

Ons team is gespecialiseerd in het uitvoeren van volgende onderzoeken en behandelingen aan de longen:

  • Thoraxdrain: een buisje in de borstholte om vocht te evacueren. 
  • Mediastinoscopie: een kijkoperatie achter de longen waarbij een biopsie genomen kan worden van de lymfeklieren.
  • Thoracoscopie: een kijkoperatie in de borstkas ter behandeling van onder andere vochtopstapelingen of een klaplong. 
  • Longoperaties: het wegnemen van een stuk van de long.