Zelftest bij een oedeem

Denk je een oedeem te hebben? Maar weet je het niet 100% zeker of twijfel je aan het soort oedeem? Aan de hand van onderstaand overzicht kan je achterhalen of het zo is en met welk type je te maken hebt. 

  Lymfoedeem Lipoedeem
Uitzicht oedeem Asymmetrisch Symmetrisch
Pijnlijk gevoel bij druk  Nee Ja
Blauwe plekken Nee Ja
Erysipelas of wondroos Vaak Nee
Zwellen van voet- en/of handrug Ja Nee