Oedeem

Oedeem is een abnormale opstapeling van extracellulair vocht in het weefsel, wat leidt tot een zwelling. Niet elke zwelling is een lymfoedeem.

Oedeem ontstaat doordat er meer vocht wordt aangevoerd dan er wordt afgevoerd. Een aantal frequent voorkomende oorzaken van oedeem zijn: 

  • hartfalen;
  • nierziekten;
  • leveraandoeningen;
  • immobilisatie;
  • veneuze stase;
  • trombosen.


Wanneer we spreken van oedeem, kan het gaan over verschillende soorten oedeem. Meestal gaat het over een lymfoedeem of een lipoedeem. Vooral bij lymfoedeem is het belangrijk dat dit snel en vroegtijdig herkend wordt. 

Daarnaast bestaat er ook zoiets als flebolymfoedeem. Dit is het gevolg van een lang bestaand probleem in de aders en komt voornamelijk voor in de benen. Als een oedeem, dat ontstaat door een veneus probleem (bijvoorbeeld spataders of trombose), onbehandeld blijft, dan wordt het lymfatisch systeem overbelast. De weefsels verstijven en een flebolymfoedeem ontstaat.

Lipolymfoedeem kan ontstaan bij gevorderde stadiëring en als complicatie van lipoedeem. De lymfevaten worden geblokkeerd door overmatige groei van vetcellen. De lymfe kan bijgevolg niet voldoende getransporteerd worden en stapelt zich op in de weefsels. In tegenstelling tot het normale verloop van lymfoedeem, zal lymfoedeem geassocieerd met lipoedeem zich wel vaak symmetrisch ontwikkelen.