Arteriële trombose

Een arteriële trombose is een klontervorming die ontstaat in een slagader. Dit veroorzaakt een afsluiting van een slagader en dus wordt er een stuk orgaan of weefsel (bijvoorbeeld een teen of een stuk spier) zonder bloedtoevoer gezet. Dit zorgt dus voor zuurstofgebrek in het gebied dat door de betrokken slagader bevloeid wordt. 

Hartinfarct

Zo’n klontervorming kan in principe overal in het lichaam plaatsvinden. Zo zal een trombose in een kransslagader (slagader voor de hartspier) aanleiding geven tot zuurstoftekort in de hartspier. Een stuk hartspier kan dan zelfs afsterven. Dit is wat men een hartinfarct noemt.  

Hersentrombose

Indien er een trombose ontstaat in een slagader in de hersenen komt een stuk hersenweefsel zonder zuurstof te zitten, waardoor het kan afsterven. Afhankelijk van de locatie in de hersenen waar die verstopping ontstaat, kunnen bepaalde functies uitvallen. Zo kennen we een zone in de hersenen die verantwoordelijk is voor de spraak, andere voor de beweeglijkheid van bepaalde ledematen… 

De locatie van de klontervorming in de hersenen zorgt voor bepaalde typische symptomen.  Afhankelijk van de plaats in de hersenen die zonder zuurstof komt te zitten, zullen er bepaalde symptomen optreden. Zo kunnen er verlammingsverschijnselen van handen of benen ontstaan, spraakproblemen, … Dit noemen we een hersentrombose of zelfs herseninfarct (bij dit laatste gaan we ervan uit dat de hersenen onherstelbaar beschadigd zijn). Zo’n trombose of infarct kan zich uiten via bijvoorbeeld alleen spraakproblemen, maar in ernstiger gevallen kan er zelf een halfzijdige verlamming optreden. 

Een trombose van een hersenslagader wordt ook ‘beroerte’ genoemd, al kan een beroerte ook een bloeding zijn (in de hersenen). 

Voor meer informatie betreffende arteriële trombose (dichtslibben van een slagader), verwijzen we je naar de informatie onder ‘thoracovasculaire heelkunde'.