Andere diep veneuze pathologieën

De diepe aders in de ledematen zijn voor de terugstroom naar het hart toe veel belangrijker dan de oppervlakkige aders. Toch kunnen die oppervlakkige aders veel problemen veroorzaken, dan voornamelijk onder de vorm van spataders (zie ook spataderkliniek). 

Een goed functionerend diep veneus systeem is ook noodzakelijk om de oppervlakkige variceuze aders te kunnen wegnemen. Maar ook bij diepe aders kan er een en ander mislopen. 

De meest voorkomende aandoening van die diepe aders is uiteraard het ontstaan van een trombose. Andere gekende afwijkingen die ook een effect op de oppervlakkige aders kan hebben zijn onder andere het Pelvien congestiesyndroom en het May-Thurner syndroom