Het Pelvien congestiesyndroom

Spataders kunnen ook op andere plaatsen dan de benen ontstaan. Bij sommige vrouwen kan dat bijvoorbeeld in de onderbuik of bekken, ook ‘pelvis’ genaamd (vandaar de naam pelvien). 

Die spataders kunnen aanleiding geven tot:

  • vage buikklachten, meestal een drukkend gevoel;
  • zwaartegevoel in de onderbuik, mee variërend met de hormonale cyclus;
  • pijn, typisch toenemend tijdens en na seksuele betrekkingen (dyspareunie). 


Klinisch presenteren vrouwen met een pelvien congestiesyndroom zich soms met spataders in de schaamstreek of aan de binnenkant van de dij. Belangrijk is dat bekkenspataders de oorzaak kunnen zijn van het terugkomen van spataders in de benen na een behandeling. 

Figuur: Pelvien congestiesyndroom met spataders in het bekken. Ze worden gevoed door een lekkende vena ovaria links en maken connectie mat spataders in het been.

Bij een pelvien congestiesyndroom ontstaan spataders rond de baarmoeder en de eierstokken. Daar kan een fors kluwen van aders ontstaan. Meestal gaat het om lekken van de linker vena ovarica (de ader die het bloed van de linker eierstok via de nierader naar de grote buikader voert).

Figuur: Pelvien congestiesyndroom met spataders in het bekken. Ze worden gevoed door een lekkende vena ovaria links en maken connectie mat spataders in het been.

Behandeling Pelvien congestiesyndroom

De behandeling van een pelvien congestiesyndroom bestaat erin om die lekkende aders in de onderbuik dicht te maken. Dit doen we door middel van een katheterisatie: een ader in de arm, hals of lies wordt aangeprikt en een katheter opgeschoven naar de diepe buikader (vena cava). Bij opschuiven van een katheter in die eierstokader kan die vervolgens dichtgemaakt worden door óf een product in te spuiten (bijvoorbeeld schuimsuspensie van sclerosans) óf meerdere metalen veertjes (coil) in die ader te duwen. Deze behandeling zorgt voor het dichtmaken van die ader en dus het stopzetten van de reflux (het terugvloeien van bloed). Die behandeling heet een pelvische embolisatie.

Figuur: De behandeling van een pelvien congestie syndroom: embolisatie (het dichtmaken met coils of andere materialen) van de vena ovaria. Onderaan in beeld zie je nog een kluwen van spataders in de onderbuik.