Heelkundige ingrepen aan de lymfen

Bij reconstructieve heelkunde is de indicatiestelling uitermate belangrijk. Niet elke patiënt komt namelijk in aanmerking voor heelkunde. Heelkunde wordt overwogen wanneer er een stabiele situatie ontstaat na manuele lymfedrainage, na een periode van een zestal maand. 

Ook kan heelkunde een meerwaarde betekenen voor patiënten met recurrente episodes van cellulitis en lymfangitis, of als preventieve maatregel wanneer de resectie van grote lymfeknopen in geval van kanker noodzakelijk is.

Microchirurgische lymfo veneuze anastomose (LVA)

Schematische weergave van een microchirurgische lymfo veneuze anastomose (LVA)

Hierbij wordt een lymfevat microchirurgisch verbonden met een vene. Deze techniek geniet de voorkeur bij patiënten met resectie van proximale lymfeknopen na kankerbehandeling. Ook worden goede resultaten beschreven in de vroegtijdige stadia van lymfoedeem (stadium I en II). Deze techniek gebeurt onder de microscoop en met extra fijne hechtingsdraad.

Figuur: schematische weergave van een microchirurgische lymfo veneuze anastomose (LVA). 

Gevasculariseerde lymfeknopen transfer en transplantatie (VLNT)

Bij deze techniek worden gezonde lymfeknopen vanuit de ene regio geïmplanteerd in de aangetaste regio en geconnecteerd via microchirurgische technieken. Dit is een goede techniek bij lymfoedeem na mastectomie, en wordt ook aangeraden bij ernstigere aandoeningen zoals stadium II tot IV.

Wel zijn er wat bezwaren omwille van het potentiële risico voor ontwikkelen van lymfoedeem aan de donorzijde.

Resectie en debulking heelkunde

Deze techniek is reeds in de jaren 1900 ontwikkeld. Excisie heelkunde is enkel aangewezen bij eindstadium lymfoedeem. Het effect wordt enkel in stand gehouden met goede postoperatieve compressietherapie.

Liposuctie

Bij deze methode wordt vet en geen vocht verwijderd. Dat wil zeggen dat dit niet kan verricht worden vooraleer een decongestieve lymfatische behandeling is gestart.