Nazorg antireflux chirurgie

Na de ingreep zal de patiënt zeer snel vaststellen dat de symptomen verdwijnen, zonder enige hulp van een anti-zuur geneesmiddel. 

Omdat de antirefliux-klep versterkt is, kan de patiënt moeilijkheden ondervinden om voedsel door te slikken. In dat geval is er sprake van een dysfagie of slikstoornis
Deze dysfagie komt zeer vaak voor en verbetert meestal na 4 tot 6 weken. De chirurg zal raad geven in verband met het dieet.

Indien dit probleem na meer dan twee maanden blijft bestaan, of indien de patiënt te veel gewicht heeft verloren, is het absoluut noodzakelijk de chirurg te raadplegen.
Ook wanneer de symptomen van reflux terugkeren of er sprake is van aanhoudende pijn in de buik of borstkas, moet arts meteen gecontacteerd worden. 

Wanneer moet je de huisarts contacteren?

Naast de postoperatieve controle, moet de patiënt absoluut een arts contacteren wanneer één van de volgende situaties voorkomt:

 • een aanhoudende koorts;
 • rillingen;
 • bloedingen;
 • een toenemende zwelling van de buik of toenemende pijn;
 • aanhoudende misselijkheid of aanhoudend braken;
 • aanhoudende hoest of ademhalingsmoeilijkheden;
 • aanhoudende pijn bij het inslikken van voedsel;
 • het doorsijpelen van vloeistof uit om het even welke wonde.

Wat mag men verwachten van de antireflux chirurgie

Studies hebben aangetoond dat de meerderheid van de patiënten 10 tot 20 jaren na de operatie nog steeds geen symptomen vertonen. Het terugkeren van de symptomen is echter altijd mogelijk.

Bepaalde personen zullen ook nevenverschijnselen vertonen, zoals: 

 • vaker opzwellen van de buik, 
 • vaker opstapelen van buikgas, 
 • soms moeilijkheden om bepaalde veeleer harde, grote of droge etenswaren door te slikken.


Soms zullen bepaalde patiënten met aanhoudende dysfagie een verwijding kunnen ondergaan van de klep via een eenvoudige gastroscopie.

Tenslotte zullen enkele personen opnieuw dienen te worden geopereerd, ofwel omdat de symptomen terugkeren, ofwel omdat zij belangrijke problemen hebben om door te slikken.