Appendectomie

Een blindedarmoperatie of appendectomie bestaat uit het wegnemen van de appendix. De appendix of blinde darm kan acuut ontsteken (meestal wordt de patiënt opgenomen via spoedopname en zal de operatie zo vlug mogelijk gepland worden). 

In het ergste geval kan een appendix perforeren en ontsteking van het omliggend weefsel veroorzaken, gaande van een lokaal proces tot een buikvliesontsteking.

Verloop van blindedarmoperatie

Deze ingreep gebeurt bijna altijd na een opname op de spoedafdeling. Soms gebeurt het dat de patiënt rechtstreeks van de spoedafdeling naar de operatiezaal wordt gebracht, in andere gevallen komt hij of zij eerst terecht op de dienst heelkunde.

De verwijdering van de appendix verloopt meestal via een kijkoperatie (laparoscopie) en onder algemene narcose. Dit is de minst invasieve methode en de gouden standaard. 

De operatie gebeurt via kleine sneetjes van ongeveer 1 cm in de buikwand. Door één van deze sneetjes wordt een laparoscoop in de buik gebracht. Dat is een lange buis waardoor gekeken kan worden. Dit beeld is te zien op een televisiescherm waardoor de chirurg een prima zicht heeft. 

Door middel van apparatuur, ingebracht via de andere sneetjes, kan de appendix worden verwijderd.

In geval dat een laparoscopie niet mogelijk is zoals bij kleine kinderen met een gewicht onder de 30 kg of bij zeer ernstige ontsteking, kan een open of klassieke ingreep nodig zijn.

Mogelijke complicaties appendectomie

Een appendectomie, hetzij laparoscopisch of open, is een veilige routine-operatie. Maar toch kunnen een aantal complicaties en/of bijwerkingen optreden.

Tijdens de operatie

 • Een reactie op de algemene anesthesie;
 • Een bloeding;
 • Een verwonding van een abdominaal orgaan.

Na de ingreep

 • Wondinfectie (koorts);
 • Misselijkheid door de narcose;
 • Infectie in de buik, de longen, aan de urinewegen;
 • Thromboflebitis (klontervorming in een ader van de onderste ledematen);
 • Vorming van een abces in het abdomen.

Na de operatie

Terug op de kamer na de ingreep heeft de patiënt een infuusleiding in de arm waarlangs vocht en pijnmedicatie wordt toegediend. En volgens de ernst van de ontsteking is het soms nodig om antibiotica toe te dienen.

De meeste patiënten blijven tot een dag na de operatie in het ziekenhuis ter observatie. De waarden worden regelmatig gecontroleerd en er wordt nagegaan of de patiënt kan plassen. 

Dag na de ingreep

Als de patiënt niet misselijk is, wordt er een ontbijt opgediend. Nadat de verpleegkundige geholpen heeft met de hygiënische zorgen, zal de arts altijd langskomen om het verdere verloop van het herstel te bespreken. Bij ontslag worden de wonden nog verzorgd met een waterafstotend verband, zodat de patiënt kan douchen. 

Advies bij ontslag

De behandelende arts voorziet een arbeidsongeschiktheidsattest. Verder zijn er een aantal belangrijke richtlijnen om op te volgen om het herstel te bespoedigen. 

 • Vermijd tillen van zware lasten gedurende ten minste drie weken. 
 • Het is belangrijk om te bewegen. Lichte inspanningen zijn toegelaten. 
 • Als de patiënt zich voldoende herstelt voelt en de inname van pijnstilling beperkt, mag er vanaf de vijfde dag na de ingreep terug met de wagen gereden worden. 
 • Droge verbanden moeten niet ververst worden. Tenzij anders aangegeven moeten er ook geen draadjes verwijderd worden. 


Bij volgende problemen neemt de patiënt best contact op met de huisarts:

 • Koorts hoger dan 38,5 °C graden;
 • Herhaaldelijk braken;
 • Pijnklachten die toenemen;
 • Wondproblemen zoals roodheid, pijn, zwelling, warmte;
 • Ademhalingsmoeilijkheden;
 • Pijn in uw kuit.
Appendectomie - Infobrochure
Download