Slokdarmreflux

De ziekte van de gastro-oesofageale reflux wordt veroorzaakt door het terugkeren van de maaginhoud, meestal zuur, naar de oesofagus (slokdarm), abnormaal vaak en in abnormale hoeveelheden. 

Iedereen heeft reflux. Wanneer dit zich zeer vaak en in zeer grote hoeveelheden voordoet, veroorzaakt de reflux een ontsteking van de slokdarm (oesofagitis). 

Die ontsteking gaat gepaard met symptomen zoals: 

  • een branderig gevoel;
  • oprispingen;
  • het gevoel van ‘zuur’ dat terugkomt naar de mond. 


In bepaalde gevallen is de reflux zo erg dat deze symptomen veroorzaakt zoals:

  • ademhalingsmoeilijkheden; 
  • hoestbuien;
  • astma;
  • irritaties ter hoogte van de keel;
  • irritaties ter hoogte van de mond.

Oorzaak reflux

Reflux wordt veroorzaakt door de gebrekkige werking van wat wij de onderste sfincter (sluitspier) van de slokdarm noemen. Dit is een klep aan de verbinding tussen de slokdarm en de maag, die de overgang tussen deze twee controleert: wanneer je iets inslikt, opent deze klep zich om het eten door te laten. 

Wanneer je jouw maaltijd beëindigd hebt, wanneer je bukt of voorover buigt, zal deze klep verhinderen dat de maaginhoud terugkomt naar de mond.

Wanneer de klep slecht of onvoldoende werkt, ontstaat er ontsteking van de slokdarm en verschijnen de symptomen. Het slecht functioneren van deze klep gaat zeer vaak gepaard met een hernia diaphragmatica of middenrifsbreuk.
De middenrifsbreuk is een anatomische misvorming: het bovenste deel van de maag heeft de neiging om op te stijgen naar de borstkas, terwijl de volledige maag normaal in de buikholte moet blijven.

Omdat de slechte werking van de sluitspier zich zeer vaak samen voordoet met de middenrifsbreuk, spreekt men vaak van een middenrifsbreuk om eigenlijk een ziekte van gastro-oesofageale reflux te beschrijven.

Aanpak reflux

In eerste instantie wordt een behandeling met medicatie opgestart die ervoor zal zorgen dat er minder zuur wordt geproduceerd en de symptomen afnemen. Dit is meestal niet voldoende, waarna alsnog een chirurgische ingreep zal nodig zijn. 

Lees meer over de antireflux chirurgie