Appendicitis

Wat is een appendix?

De blinde darm of appendix vermiformis (letterlijk: wormvormig aanhangsel) bevindt zich nabij de overgang van de dunne naar de dikke darm, dat wil zeggen meestal rechtsonder in de buik. De blinde darm heeft een lengte van 2 tot 20 cm.

Ontsteking of appendicitis

Een blindedarmontsteking verloopt meestal zeer snel. De klachten die optreden zijn meestal karakteristiek. Heel vaak begint de pijn midden in de buik rond de navel, eventueel gepaard gaand met misselijkheid en overgeven. Na enkele uren tot een dag zakt de pijn meestal af naar de rechter onderbuik.

Naarmate de ontsteking verder ernstiger wordt, neemt ook de pijn toe. Daarnaast is er vaak matige koorts. De blindedarmontsteking kan soms zeer heftig verlopen en aanleiding geven tot buikvliesontsteking.

Heelkundige ingreep

Om te voorkomen dat er een perforatie optreedt, moet er meteen ingegrepen worden. 

Lees meer over het verloop van een appendectomie