Stoma

Een stoma is een kunstmatig aangelegde opening op de buikwand voor urine of stoelgang.

Stoma voorbeeld

Afhankelijk van het feit of het stoma de dikke darm, de dunne darm of de urinewegen met de buikwand verbindt, kunnen we spreken van een colostoma, een ileostoma of een urostoma.
Stoma’s kunnen tijdelijk of definitief worden aangelegd.

Tijdelijke stoma 

Een tijdelijk stoma wordt vaak aangelegd om dringende redenen (bv. obstructie) of als tijdelijke oplossing na een ingreep ter bescherming van de ingewanden die eerst moeten genezen.

Definitieve stoma

Een definitief stoma is onomkeerbaar daar de natuurlijke uitgang (anus of blaas) nooit meer gebruikt kan worden. 
 
Om je voor te bereiden op de ingreep en om na de operatie je weg te vinden in een wereld vol nieuwe uitdagingen, helpt het stomateam je graag verder.