Aanpak bekkenbodemproblemen

De diagnostiek en behandeling van bekkenbodempathologie is altijd multidisciplinair: ook gastro-enterologen, urologen, gynaecologen en chirurgen zijn betrokken. 

De problemen van het voorste compartiment zoals urine incontinentie en blaasverzakking (cystocoele) zijn veelal het domein van de uroloog, terwijl afwijkingen van het middelste compartiment met de baarmoeder en de vaginakoepel, waar sprake kan zijn van een verzakking (baarmoeder/vaginakoepel prolaps) na het verwijderen van de baarmoeder, hoofdzakelijk door een gynaecoloog zullen behandeld worden.

Een bekkenbodemchirurg neemt de behandeling van problemen van het achterste compartiment zoals endeldarmverzakking (rectocoele), endeldarminvaginatie (rectorectale intussceptie), volledige endeldarmuitzakking (totale rectale prolaps), dundarmverzakking (enterocoele) en dikkedarmverzakking (sigmoiedocoele) voor zijn rekening.

Behandeling rectocoele

Behandelingsmogelijkheden rectocoele

Er bestaan meerdere heelkundige technieken om een rectocoele (en de geassocieerde aandoeningen) te corrigeren. 

  • Transvaginale procedure: operatie via de vagina;
  • Transanale procedure of rectale toegang: doorheen de aars;
  • Transabdominale ingreep: via de buik.

Welke ingreep wordt aangewend, is afhankelijk van de grootte van de rectocoele en de bijkomende bekkenbodemafwijkingen. De details van de ingreep worden door de betrokken artsen op de raadpleging besproken.

Behandeling totale rectale prolaps

De behandeling van een totale rectale prolaps is in eerste plaats heelkundig via anale of abdominale weg, afhankelijk van de ernst van het probleem en de leeftijd en algemene toestand van de patiënt. De details van de ingreep wordt door de betrokken artsen op de raadpleging besproken. Aanvullend kunnen dieet-en voedingsaanpassingen en kinesitherapie aangewezen zijn.

Faecale incontinentie behandeling

De behandeling van faecale incontinentie wordt bepaald door de oorzaak van het probleem en kan op meerdere manieren verholpen worden; 

  • Voedingsaanpassingen;
  • Bekkenbodemtherapie;
  • Medicatie;
  • Heelkunde.


Heelkunde kan eenvoudig zijn en bestaan uit een sluitspierherstel tot zeer complex met het creëren van een nieuwe sluitspier uit eigen weefsel of het plaatsen van een kunstmatige sluitspier. Een alternatieve oplossing kan een sacrale neuromodulatie (sacrale zenuwstimulatie) zijn. De details van de ingreep worden door de betrokken artsen op de raadpleging besproken.