Colon of dikke darm

Wat is de dikke darm?

Schematische weergave van het verteringsstelsel

De dikke darm, ook colon genoemd, is het laatste deel van het verteringssysteem. Met ‘darm’ bedoelt men het deel van het verteringssysteem dat op de maag volgt. De darm is verdeeld in de dunne darm, de dikke darm (of colon) en het rectum (of endeldarm).

Figuur: schematische weergave van het verteringssysteem

Ons voedsel komt via de slokdarm, maag en dunne darm terecht in de dikke darm. Hier vinden de laatste processen van de spijsvertering plaats waarbij het water onttrokken wordt en de ontlasting ingedikt wordt. Ook al is een groot deel van de dikke darm verwijderd, deze functie blijft behouden.

Aandoeningen van de dikke darm

Een operatie aan de darm kan om meerdere redenen aangewezen zijn, onder andere: 

  • Kwaadaardige aandoeningen;
  • Ontstekingen van uitstulpingen van de dikke darm (diverticulitis);
  • Ontsteking van de dikke en/of dunne darm bijvoorbeeld Colitis Ulcerosa of de ziekte van Crohn;
  • Goedaardige aandoeningen zoals een poliep, ontsteking fistelvorming, vernauwing, bloeding, ...


In de meeste gevallen bestaat de operatie erin het zieke deel van de dikke darm te verwijderen en zo mogelijk de twee einden aan elkaar te hechten. Afhankelijk van de afwijking, de ernst ervan en de locatie ervan kan gekozen worden voor open of gesloten chirurgie