Galblaasoperatie

De enige behandeling die tot genezing leidt, is het chirurgisch verwijderen van de galblaas. Wanneer de galblaas verwijderd is, controleert de chirurg zonodig de galwegen door middel van röntgenfoto’s. 

Er zijn twee methoden om de galblaas te verwijderen:

  1. Laparoscopische cholecystectomie (kijkoperatie);
  2. De conventionele cholecystectomie. 


De chirurg zal met de patiënt bespreken welke techniek het beste is.

De laparoscopische cholecystectomie

Bij deze operatie maakt de chirurg gebruik van een videocamera en speciale instrumenten om de galblaas te verwijderen zonder een grote insnede te maken. In plaats daarvan maakt hij 4 kleine insneden. 

Verloop kijkoperatie

Van de vier insneden, wordt er één vlakbij de navel gemaakt, zodat de chirurg de laparoscoop (kijkbuis) in de buikholte kan brengen. Voordat de laparoscoop in de buikholte wordt gestoken, wordt de buikholte opgeblazen met koolzuurgas. Dit is nodig om voldoende werkruimte en overzicht te verkrijgen.

Is de laparoscoop eenmaal binnen, dan kan de chirurg met behulp van de laparoscoop in de buik kijken via een videomonitor. Nu worden de andere insneden gemaakt. Elk van deze openingen wordt gebruikt om een speciaal instrument in de buikholte te brengen. Die instrumenten dienen om de galblaas te pakken, te kunnen bewegen en te kunnen verwijderen. Soms is het nodig om een wonddrain achter te laten.

Bijkomende complicaties

Omdat de chirurg de galblaas niet kan zien voordat hij de laparoscoop heeft ingebracht, kunnen sommige complicaties niet worden voorspeld. Deze komen dan aan het licht eens de operatie al is begonnen. Bovendien kan de chirurg bij een kleine aantal van de laparoscopische operaties op een probleem stuiten dat hij niet laparoscopisch kan oplossen, bijvoorbeeld een ernstig zieke galblaas. Dan is het nodig om op de conventionele manier de galblaas te verwijderen.

De conventionele cholecystectomie

Bij deze operatie maakt de chirurg een insnede die 10 tot 15 cm lang is. Deze incisie verloopt of in de lengte van boven naar beneden in de bovenbuik of schuin aan de rechterkant o­nder de ribbenboog.

De galblaas wordt dan tijdens een open operatie verwijderd

Mogelijke complicaties

Bij elke ingreep is er kans op een complicatie, zoals trombose, longontsteking, nabloeding of wondinfectie.

De kans bestaat dat een klein galsteentje achterblijft in de galweg tussen de lever en de twaalfvingerige darm. Dit steentje wordt dan meestal door een maag-darmspecialist endoscopisch verwijderd.

Weinig risico

Het verwijderen van de galblaas is een van de meest voorkomende operaties. Op welke manier dat gebeurt, conventioneel of laparoscopisch, in dagopname of via hospitalisatie, maakt in wezen weinig uit. 

Je mag er alle vertrouwen in hebben dat deze ingrepen niet als gevaarlijk of riskant kunnen beschouwd worden bij mensen die verder gezond zijn. Had je graag toch meer informatie gehad? Aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Cholecystectomie of galblaasoperatie - Infobrochure
Download