Na de buikwandoperatie

Net zoals bij elke operatie is er kans op complicaties. We geven een overzicht van degene die het vaakst optreden. Na de operatie is het belangrijk om rekening te houden met enkele gevolgen en het advies nauw op te volgen. 

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Ook hier is er risico op complicaties die bij elke ingreep kunnen optreden: 

  • Trombose;
  • Longontsteking; 
  • Nabloeding; 
  • Infectie (wonde, long, urinewegen). 


Een geringe uiting van een nabloeding kan je na enkele dagen herkennen o­nder de vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied. Bij een liesbreuk kan die verkleuring uitzakken naar de basis van de penis en de balzak bij de man en naar de grote schaamlip bij de vrouw. Dat is niet verontrustend.

Bij 5 tot 10% van de patiënten kan er op dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaan (een recidiverende breuk). Hoe het recidief hersteld moet worden, zal altijd door de chirurg met de patiënt besproken worden. 

Wat na de operatie?

Na de operatie zal het operatiegebied pijnlijk zijn. Er wordt altijd een beleid voor pijnstilling afgesproken, maar aarzel niet aan te geven wanneer je daar o­nvoldoende baat bij hebt. In de periode direct na de operatie is het vaak raadzaam het wondgebied wat te o­ndersteunen met de hand bij drukverhoging (zoals hoesten, persen,…).

Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zal je na o­ntslag nog enige tijd hinder kunnen o­ndervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van de dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te heffen zullen daarvan afhankelijk zijn. De chirurg zal je daar enkele specifieke adviezen over meegeven.