Dr. Mehrdad Biglari

Dr. Mehrdad Biglari studeerde af als arts aan de Universiteit van Gent in 1996. Hij specialiseerde daar verder tot geneesheer specialist in de algemene heelkunde. 

Zijn interesse gaat voornamelijk uit naar de chirurgie van de bovenste helft van de buikorganen, waartoe hij door 2 extra opleidingsjaren onder supervisie van Prof. dr. B. de Hemptinne verder subspecialiseerde in het U.Z. Gent in 2004. Dr. Mehrdad Biglari is sinds 2004 werkzaam als algemeen-abdominaal chirurg in het Sint-Andriesziekenhuis.

Als chirurg krijg je te maken met een combinatie van intellectueel speurwerk naar het probleem en de puur technische oplossing ervan, met daarbij een portie gezonde stress. Dat blijft me tot op vandaag uitdagen. 

Dr. Mehrdad Biglari

Bijzondere interesses binnen de algemene en digestieve heelkunde: