Opstart ERAS bij colorectale heelkunde

Na intensieve voorbereiding hebben we in Sint-Andries nu ook ons eigen ERAS-team! Lees snel verder om meer te weten over ERAS en hoe we tot ons team gekomen zijn.

Wat is ERAS?

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar factoren die invloed hebben op het herstel na een operatie. In dit kader werd door de Deense Chirurg Kehlet het ERAS-protocol ontwikkeld voor colorectale heelkunde wat staat voor Enhanced Recovery After Surgery, ofwel versneld herstel na een operatie.

In dit multidisciplinair en multiprofessioneel kwaliteitsprogramma komen alle factoren samen die een positieve invloed hebben op het herstel van de patiënt. De drie pijlers waarop ERAS gebaseerd is, zijn:

  • evidence based perioperatieve zorgprocessen, waarbij pijnbestrijding, voeding en beweging centraal staan; 
  • multimodaal en multiprofessioneel teamwerk;  
  • constante audit van het proces.

Het is vanzelfsprekend dat de patiënt zelf ook een belangrijke rol in eigen herstel speelt.

Een eigen team in Tielt

Om een ERAS-zorgprogramma te kunnen opstarten, werd in oktober 2019 een nationale workshop gevolgd door

  • dr. Lissens (chirurg);
  • dr. Debaere en dr. Huysentruyt (anesthesie); 
  • Vanessa Van Renterghem (wondzorg - en stomaverpleeg- kundige) en
  • Anne Mie Lips (hoofdverpleeg- kundige algemene chirurgie).

Hiermee werd een eerste stap gezet om een werkgroep op te richten, die werd aangevuld met dr. De Coninck (gastro-enteroloog), Ine Wanseele (zorgmanager) en een vertegenwoordiger van de diensten diëtisten en fysiotherapie. Het lokale ERAS-team van Sint-Andries was geboren. Meteen heel multidisciplinair en enorm gemotiveerd om aan de slag te gaan. 

Intussen heeft het team heel wat opname, pre-, intra- en postoperatieve richtlijnen uitgerold, waardoor het team ook actief aan de slag is. Wil je weten wat dit allemaal inhoudt? Je kan meer lezen op de ERAS-pagina, binnden de colorectale heelkunde. 

Terug naar overzicht