Neovalve: nieuwe chirurgische techniek

Als gevolg van een diep veneuze trombose kunnen de kleppen in de ader beschadigd zijn, waardoor bloed in de verkeerde richting stroomt. Deze kleppen moeten dan hersteld worden. Wanneer dat niet kan, wordt een nieuwe klep gemaakt of een Neovalve.

Post-trombotisch syndroom

Patiënten die een diep veneuze trombose doormaken, hebben soms een blijvende zwelling in het been. 
Een diep veneuze trombose is een bloedklonter die zich ontwikkelt in de diep gelegen aders van een lidmaat. Als gevolg daarvan ontstaat er een verstopping van die ader met een ontstekingsreactie in de aderwand. Die ontsteking beschadigt op haar beurt de kleppen, die er normaal voor zorgen dat het bloed maar in één richting stroomt, naar het hart toe. 

Het gevolg van beschadigde kleppen is dat de ader niet goed meer functioneert en zelfs lekt: het bloed gaat in de verkeerde richting stromen, reflux genaamd. Dat leidt ertoe dat patiënten blijvend last hebben in de benen: pijn, zwelling, huidverkleuring en soms zelfs ulceraties (open beenwonde). 

Behandelingsmogelijkheden

Een mogelijke behandeling bestaat uit het herstellen van de kleppen. Is dat niet mogelijk? Dan wordt er een nieuwe klep, of Neovalve, gecreëerd. 
Die techniek wordt nu meer en meer toegepast, ook bij ons in Tielt. Voor de techniek naar ons kwam, werd deze op punt gesteld in Modena, Italië. 

Terug naar overzicht