Overslaan en naar de inhoud gaan
Dienst Heelkunde
Sint-Andries Ziekenhuis Tielt
Menu

Thoracovasculaire heelkunde

Behandeling occlusief vaatlijden of vernauwde bloedvaten

In eerste instantie moet er oorzakelijk behandeld worden : conservatieve behandeling

De patiënt dient te stoppen met roken, zo niet zal de aantasting van de bloedvaten zich verder zetten en zullen met welke behandeling dan ook, de resultaten op termijn niet goed zijn.

Andere maatregelen zijn :

- aanpassen van de behandeling van diabetes (zo nodig)
- betere bloeddrukregeling

het cholesterolgehalte in het bloed verlagen door dieet te volgen of zo nodig door behulp van medicatie.

Belangrijk is dat de patiënt zoveel mogelijk in beweging blijft, zelfs regelmatig wandelt tot aan de pijngrens, zo kan hij zijn wandelafstand duidelijk verlengen. Dit geeft
op termijn goede resultaten, mits goede discipline van de patiënt (volhouden van de behandeling).

Als de patiënt echter teveel last heeft kan een meer invasieve behandeling gegeven worden :

1) Een ballondilatatie met eventuele stenting van een vernauwing of een verstopping van de zieke slagader in het bekken of de benen : PTA (Percutane Transluminele Angioplastie)

Bij deze ingreep wordt de slagader (meestal in de lies) aangeprikt en wordt een voerdraad voorbij het zieke gedeelte van de slagader gebracht. Nadien kan dit zieke stuk slagader door middel van een ballon opgerekt worden, zodat het bloedvat weer mooi open staat. Deze ingreep gebeurt o­nder radiologische controle.

aanprikken in de lies angio met occlusie angio ballon

Soms dient er een stent geplaatst te worden om het bloedvat open te houden. Een stent is meestal uit nitinol vervaardigd en kan door zijn radiaire kracht de harde verkalkingen in de bloedvatwand tegenhouden en aldus het bloedvat beter openhouden. Een nadeel van het plaatsen van een stent is dat dit vreemd materiaal in de bloedbaan aanleiding kan geven tot littekenvorming en op zichzelf op termijn een nieuwe vernauwing van het bloedvat kan veroorzaken
(intimahyperplasie).

stent angio stent angio occlusie angio na behandeling

2) Bypass chirurgie of overbrugging

Als het bloedvat over een lang stuk ziek is of verstopt zit, moeten we soms gebruik maken van een bypass of overbrugging om het zieke stuk te overbruggen. Het principe is dat er een verbinding gemaakt wordt tussen een normaal stuk bloedvat hogerop en een gezond stuk voorbij het aangetaste verstopte bloedvat. Voorwaarde is dus dat er een gezond stuk slagader is voorbij het letsel.
Hiervoor kan men gebruik maken van een eigen stuk ader (meestal een oppervlakkige ader die onderhuids verloopt aan de binnenkant van het been). Indien deze niet geschikt bevonden wordt, kan ook een kunstader (prothese) gebruikt worden.

bypass

3) Een andere mogelijkheid is ook nog om de zieke binnenwand van het bloedvat te verwijderen. Dit wordt ook een endarterectomie genoemd. Dit gebeurt steeds bij vernauwingen ter hoogte van de halsslagaders en in de lies.
Hiervoor dient de slagader vrijgemaakt te worden en daarna afgeklemd. Tijdens de operatie wordt het bloed volledig onstolbaar gemaakt. De slagader wordt afgeklemd en opengemaakt en de zieke binnenwand wordt proper gemaakt. Nadien wordt er een stukje kunststofslagader over de lengte van de opening in de slagader ingehecht om een mooie brede slagader te verkrijgen en nieuwe vernauwingen in de toekomst tot een minimum te beperken.

endarterectomie carotis carotisendarterectomie
Dr. Daphné Van den Bussche

Dr. Daphné Van den Bussche

Vasculaire en Thoracale Heelkunde – Varices

Dr. Peter Lissens

Dr. Peter Lissens

Algemene en Gastro-intestinale Heelkunde – Proctologie – Slokdarmheelkunde (AZ Delta)

Dr. Mehrdad Biglari

Dr. Mehrdad Biglari

Algemene en Hepatobiliaire Heelkunde – Senologie

Dr. Marc Vuylsteke

Dr. Marc Vuylsteke

Vasculaire en Thoracale Heelkunde – Varices

Sint Andries Ziekenhuis - Tielt

logo Sint-Andriesziekenhuis

Het Sint-Andriesziekenhuis is een loco-regionaal ziekenhuis, gelegen aan de rand (langs de Ringlaan) van het centrum van Tielt in de provincie West-Vlaanderen.