Overslaan en naar de inhoud gaan
Dienst Heelkunde
Sint-Andries Ziekenhuis Tielt
Menu

Abdominale heelkunde

Liesbreuk

Wat is een liesbreuk (Hernia inguinalis) ?

 

 

Een breuk( hernia) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse. De opening of verzwakking in de buikwand kan aangeboren zijn of het gevolg zijn van uitrekking van de buikwand . Uitrekking kan optreden in de loop van het leven, bijvoorbeeld door zwaar tillen, gewichtstoename, persen bij bemoeilijkte stoelgang en hoesten. Het is mogelijk dat de uitstulping (breukzak) van het buikvlies een gedeelte van de buikinhoud (vetschort en/of darmen) bevat. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, bij persen of hoesten) kan er meer buikinhoud in de breukzak komen. De breuk wordt dan groter.

Klachten van een liesbreuk worden veelal aangegeven als vage o­ngemakken, een branderig gevoel en of pijn in de liesstreek, maar soms zijn er helemaal geen klachten.

Een liesbreuk verdwijnt nooit spontaan en heeft de neiging groter te worden. Dat kan dan meer klachten geven. Soms komt het voor dat een breuk ingeklemd raakt. Dat gaat gepaard met veel pijn en een spoedoperatie is dan nodig.

Om een liesbreuk vast te stellen zijn in het algemeen geen ingewikkelde o­nderzoeken nodig. De chirurg kan bij u, terwijl u staat, de breuk meestal gemakkelijk vaststellen.

Wanneer een breuk bij u is geconstateerd zal de chirurg met u bespreken, hoe in uw geval de breuk behandeld kan worden. In het algemeen zal u een operatie worden geadviseerd.

Behandeling liesbreuk

Afhankelijk van omstandigheden en uw voorkeur kan de operatie worden uitgevoerd in dag chirurgie of tijdens een kortdurende opname. Er worden verschillende technieken gebruikt om breuken te herstellen, uw chirurg zal met u bespreken welke techniek in uw geval het beste is. Deze technieken zijn terug te voeren tot twee methoden:

De conventionele methode

Te verkiezen bij unilateraal ( = èèn lies) en/of niet reponeerbare veelal grotere breuken. Hierbij wordt de operatie uitgevoerd via een kleine insnede van o­ngeveer 5 cm ter hoogte van de breuk of de middenlijn. De uitstulping van het buikvlies wordt terug in de buik gebracht en zo nodig wordt de opening zwakke plek in de buikwand hersteld.

Daarbij wordt de buikwand verstevigd, gebruik makend van van het weefsel van de buikwand zelf of door een stukje kunststof in te hechten. Dit prothese materiaal is veilig en wordt doorgaans goed door het lichaam verdragen. Dit procedure kan perfect onder plaatselijk verdoving uitgevoerd worden.

 

De laparoscopische methode

Te verkiezen bij bilateraal( = beide liezen) en/of recidiverende breuken en bij kleinere unilaterale breuken

Bij deze methode worden via drie gaatjes in de buikwand instrumenten en een camera, die verbonden is met een TV-monitor, naar binnen gebracht. De operatie wordt nu vanuit de binnenzijde van de breuk uitgevoerd, waarbij de chirurg zijn handelingen ziet op het TV-scherm. Ook nu wordt de uitstulping van het buikvlies opgeheven. Bij deze operatie wordt de opening of zwakke plek in de buikwand bijna altijd hersteld met een prothese.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfectie.

Een geringe uiting van een nabloeding kunt u na enkele dagen herkennen o­nder vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied, die kan uitzakken naar de basis van de penis en de balzak bij de man en naar de grote schaamlip bij de vrouw. Dat is niet verontrustend.

Het resultaat van de operatie kan goed lijken. Toch kan het voorkomen dat na verloop van tijd bij een aantal van de patiënten( 5 à 10 %) er op dezelfde plaats opnieuw een breuk o­ntstaat (een recidiverende breuk). Hoe zo’n recidief hersteld moet worden, zal door de behandelende chirurg nader besproken worden.

Na de operatie

Na de operatie zal het operatiegebied pijnlijk zijn. Er wordt altijd een beleid voor pijnstilling afgesproken, maar aarzel niet aan te geven wanneer u daar o­nvoldoende baat bij hebt. In de periode direct na de operatie is het vaak raadzaam het wondgebied wat te o­ndersteunen met uw hand bij drukverhoging( hoesten, persen,…).

Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zal u na o­ntslag nog enige tijd hinder kunnen o­ndervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te heffen zullen daarvan afhankelijk zijn. De chirurg zal u enkele adviezen daarover meegeven.

Tot slot

Bent u van mening dat bepaalde informatie o­ntbreekt of o­nduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Dr. Daphné Van den Bussche

Dr. Daphné Van den Bussche

Vasculaire en Thoracale Heelkunde – Varices

Dr. Peter Lissens

Dr. Peter Lissens

Algemene en Gastro-intestinale Heelkunde – Proctologie – Slokdarmheelkunde (AZ Delta)

Dr. Mehrdad Biglari

Dr. Mehrdad Biglari

Algemene en Hepatobiliaire Heelkunde – Senologie

Dr. Marc Vuylsteke

Dr. Marc Vuylsteke

Vasculaire en Thoracale Heelkunde – Varices

Sint Andries Ziekenhuis - Tielt

logo Sint-Andriesziekenhuis

Het Sint-Andriesziekenhuis is een loco-regionaal ziekenhuis, gelegen aan de rand (langs de Ringlaan) van het centrum van Tielt in de provincie West-Vlaanderen.