Overslaan en naar de inhoud gaan
Dienst Heelkunde
Sint-Andries Ziekenhuis Tielt
Menu

Abdominale heelkunde

Epigastrische breuk (bovenbuiksbreuk)

Wat is een epigastrische breuk ?

Een breuk (hernia) is een uitstulping die kan ontstaan door opening of defect in de buikwand.  Een breuk bestaat steeds uit volgende onderdelen: de breukpoort, de breukzak en de breukinhoud. De breukpoort is de onderbreking van de buikwand. De breukzak is de uitstulping die door het defect (de breukpoort) naar buiten komt en zichbaar is. De breukinhoud is wat in de breukzak aanwezig is en voelbaar is onderhuids. De breukinhoud kan buikvet of darm zijn. Bij een epigastrische breuk bevindt deze zwellling zich in het bovenste deel van de buik.

Een epigastrische breuk kan asymptomatisch zijn maar kan klachten geven van zwelling alsook vage last of pijn geven. De diagnose van een epigastrische breuk is een klinische diagnose maar wordt uiteraard ook op echografie van de buikwand of CT scan van buik vastgesteld.

Omdat een epigastrische breuk nooit vanzelf verdwijnt, een epigastrische breuk steeds groter wordt en problemen van inklemming kan geven, is het aangewezen om een epigastrische breuk breuk te herstellen.

epigastrische breuk

Behandeling van een epigastrische breuk

Bij kleine breuken gebeurt dit op een open wijze met ‘naald en draad’. Grotere littekenbreuken bij volwassenen wordt steeds met een netje (‘mesh’) hersteld tenzij ingeval van inklemming met infectie. De mesh kan dan via open weg langs anterieure weg ingebracht worden of via kijkoperatie (‘laparoscopie’) langs posterieure weg. De details van de ingreep wordt door de betrokken arts op de raadpleging besproken.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en infectie (wonde, long, urinewegen).

Een geringe uiting van een nabloeding kunt u na enkele dagen herkennen o­nder vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied. Dat is meestal niet verontrustend.

Het resultaat van de operatie kan goed lijken. Toch kan het voorkomen dat na verloop van tijd bij een aantal van de patiënten ( 5 à 10 %) er op dezelfde plaats opnieuw een breuk o­ntstaat (een recidiverende breuk). Hoe zo’n recidief hersteld moet worden, zal door de behandelende chirurg nader besproken worden.

Na de operatie

Na de operatie zal het operatiegebied pijnlijk zijn. Er wordt altijd een beleid voor pijnstilling afgesproken, maar aarzel niet aan te geven wanneer u daar o­nvoldoende baat bij hebt. In de periode direct na de operatie is het vaak raadzaam het wondgebied wat te o­ndersteunen met uw hand bij drukverhoging( hoesten, persen,…).

Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zal u na o­ntslag nog enige tijd hinder kunnen o­ndervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te heffen zullen daarvan afhankelijk zijn. De chirurg zal u enkele adviezen daarover meegeven.

Dr. Daphné Van den Bussche

Dr. Daphné Van den Bussche

Vasculaire en Thoracale Heelkunde – Varices

Dr. Peter Lissens

Dr. Peter Lissens

Algemene en Gastro-intestinale Heelkunde – Proctologie – Slokdarmheelkunde (AZ Delta)

Dr. Mehrdad Biglari

Dr. Mehrdad Biglari

Algemene en Hepatobiliaire Heelkunde – Senologie

Dr. Marc Vuylsteke

Dr. Marc Vuylsteke

Vasculaire en Thoracale Heelkunde – Varices

Sint Andries Ziekenhuis - Tielt

logo Sint-Andriesziekenhuis

Het Sint-Andriesziekenhuis is een loco-regionaal ziekenhuis, gelegen aan de rand (langs de Ringlaan) van het centrum van Tielt in de provincie West-Vlaanderen.